Etik Kurul Uygunluğu

Etik Kurul Kapsamı

- İnsana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden ve girişimsel herhangi bir işleme ihtiyaç duyulmadan yapılması
planlanmış araştırmalar değerlendirilmeye alınmaktadır.

- Lütfen araştırmanızın bu etik kurulda değerlendirilmeye uygun olup olmadığı konusunda e-posta ile bilgi istemeyiniz.

Değerlendirme Kapsamındaki Çalışmalar
- Tüm gözlemsel çalışmalar (İlaç gözlemsel çalışmaları ve/veya tıbbi cihaz gözlemsel çalışmaları DIŞINDA KALAN)
- Anket çalışmaları
- Retrospektif arşiv taramaya dayalı çalışmalar (Dosya kayıtları, görüntü kayıtları vb.)
- Rutin muayene, tetkik, tahlil veya tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar
- Hücre veya doku kültürü çalışmaları
- Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmalar
- Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar
- Beslenme ile ilgili araştırmalar
- Vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar (Egzersiz vb.)
- Antropometrik ölçümlere dayalı araştırmalar
- Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları

Etik Kurul Kapsamı Dışı

- Girişimsel işlemler içeren çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır.

- Başvuru yapılacak olan araştırma amacıyla hastadan kan alma, doku alma, idrar alma, tıbbi veya dental muayene, diş çekilmesi vb. girişimsel işlemler bu etik kurul kapsamında değerlendirilmemektedir.