Etik Kurul Kapsamı

İnsana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden ve girişimsel herhangi bir işleme ihtiyaç duyulmadan yapılması
planlanmış araştırmalar değerlendirilmeye alınmaktadır.

Araştırmanızın bu etik kurulda değerlendirilmeye uygun olup olmadığı konusunda e-posta ile bilgi istemeyiniz.

Değerlendirme Kapsamındaki Çalışmalar
İlaç gözlemsel çalışmaları ve tıbbi cihaz gözlemsel çalışmaları DIŞINDA KALAN tüm gözlemsel çalışmalar
Anket çalışmaları
Retrospektif arşiv taramaya dayalı çalışmalar (Dosya kayıtları, görüntü kayıtları vb.)
Rutin muayene, tetkik, tahlil veya tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar
Hücre veya doku kültürü çalışmaları
Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmalar
Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar
Beslenme ile ilgili araştırmalar
Vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar (Egzersiz vb.)
Antropometrik ölçümlere dayalı araştırmalar
Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları

Etik Kurul Kapsamı Dışı

Girişimsel işlemler içeren çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Başvuru yapılacak olan araştırma amacıyla hastadan kan alma, doku alma, idrar alma, muayene etme, diş çekilmesi vb. girişimsel işlemler bu etik kurul kapsamında değerlendirilmez.